Gratis OpenStreetMap-kursus på Rigsarkivet i anledning af Open Data Day

På lørdag d. 23. februar er der i anledning af Open Data Day et åbent og gratis kursus i OpenStreetMap-redigering. Det foregår på Rigsarkivet i København fra 13:30 – 16:00 og eneste krav er så vidt jeg kan se at man har sin egen bærbare computer med. Jeg vil desuden anbefale en mus. Man kan læse mere om arrangementet og tilmelde sig her, eller bare dukke op.

Jeg ved at vores egen underviser, Søren fra Microformats.dk kommer og jeg håber selv at kigge forbi. Han har vanen tro skrevet en fin introduktion til kurset som kan læses her.

Adressen er Harsdorff-salen hos Rigsarkivet, Tøjhusgade 1, næsten lige overfor hovedindgangen til Christiansborg.

Jeg håber vi ses.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Fælles indtegning af bygninger på Østerbro færdig

Som sædvanlig er det gået stærkt med den fælles indtegning. Vi står nu tilbage med både et fint indtegnet Østerbro og endnu et eksempel på hvor meget OpenStreetMap og VoresKort kan udrette på ganske kort tid.

Den fælles indtegning blev startet onsdag d. 16/1 ved 17:00-tiden. Efter bare 18 timer, hvoraf størstedelen havde været nat, så redigeringsaktiviteten i området sådan ud:

Røde linjer viser redigeringer indenfor de sidste 24 timer. Via osm.rasher.dk

Det høje tempo fortsatte derfra og allerede lørdag var vi færdige. Søren Johannesen var som sædvanlig meget aktiv og har endda lavet denne visualisering af de nye bygninger på Østerbro:

Illustration af Søren Johannesen, ved hjælp af Mapertive

Jeg har ikke overblik over præcis hvem der ellers har deltaget, men en hurtig stikprøve afslører at der udover Sørens arbejde er tegnet bygninger af mindst to andre mappere med forbindelse til Cyklistforbundet: Ernst Poulsen og Hjart. Begge er prominente herrer i det danske OpenStreetMap-miljø. Ernst har været aktiv i OpenStreetMap længe før VoresKort startede og det er først for nylig at jeg har opdaget at han var hovedbestyrelsesmedlem i Cyklistforbundet igennem det meste af 1990’erne. Hjart er nyt medlem af Forbundet, men mildest talt garvet indenfor OpenStreetMap, idet han ligger på en 2. plads over manuelle redigering, kun overgået af Kristian Krægpøth.
Jeg spredte desuden budskabet på den overordnede mail-liste Talk-dk, hvilket kan være årsagen til at den for mig ukendte randomguy666 også har tegnet med. For en god ordens skyld skal det desuden nævnes at jeg selvfølgelig også selv har taget en del af slæbet.

Stort tak til alle som deltog.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Fælles indtegning: De sidste bygninger på Østerbro

Som tidligere nævnt sidder jeg  for tiden og arbejder med at bruge OpenStreetMap som trykte cykelkort. Første større kortudgivelse med brug af OpenStreetMap i Danmark var sidste års udgave af Overnatning i Det Fri, hvor jeg stod for oversigtskortet. Det har jeg skrevet lidt om her.

Næste projekt er noget mere omfattende trods et mindre geografik område: et cykelkort over København målrettet storbyturister. I den forbindelse kan jeg som sædvanlig og med glæde konstatere hvor detaljeret og opdateret OpenStreetMap er i Københavnsområdet. Bl.a er det imponerende at stort set samtlige bygninger i Indre By og på brokvarterene er indtegnet. Det eneste der mangler er et lille hjørne af Østerbro og nogle få bygninger i Nordhavn.

Her kommer vi til sagen, for jeg vil gerne kunne vise bygningerne i førnævnte områder på det kommende kort. Det er et relativt lille hjørne, men vil alligevel tage lidt tid for en enkelt person. Jeg vil derfor opfordre alle som har lyst til at tegne et par huse hver. Så kan vi få OpenStreetMap godt ud i det trykte medie til glæde for cyklister og turister.

Området kan ses på nedenstående billede. Man må meget gerne skrive en kommentar nedenfor hvis man deltager. Jeg kan ikke tilbyde noget tilgengæld, men så ved vi i det mindste hvem der har hjulpet til.

Note til de rustne eller knap så øvede
Mange af bygningerne har indre gårdrum, hvilket kræver at man ved hvordan man tegner huller. Det kan man lære eller få frisket op ved at læse her. Vær desuden opmærksom på at der pt. er to sæt luftfotos over København: Fugro og Bing. Man kan skifte mellem de to ved at klikke på ‘baggrund’ i øverste højre hjørne af redigeringsvinduet.

God tegnelyst. Jeg håber at I har lyst til at være med.

Vh
Andreas

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

VoresKort og OpenStreetMap i 2013

VoresKort
Som den opmærksomme læser vil have opdaget har her været lidt stille på det sidste. Det skyldes Kirsten fik et en pludselig mulighed for at rejse med sit studie til Australien i et halvt år. Derfor er jeg nu midlertidigt tilbage som vikar. Jeg er samtidig selv tilbage på skolebænken og det meste af min begrænsede arbejdstid vil blive brugt på at gå videre med trykte kort baseret på OpenStreetMap.  Det skal nok blive både spændende og komme mange cyklister til gavn.

OpenStreetMap i 2013
I den større OpenStreetMap-verden tegner 2013 til at blive endnu et interessant år. Jeg har spurgt vores faste ekspert Søren Johannesen fra Microformats.dk hvad vi kan vente os af det kommende år. Først og fremmest peger Søren på frigivelsen af statens offentlige grunddata som den helt store begivenhed.
Man har længe i det danske OpenStreetMap-miljø argumenteret for at skatteyderbetalt geografisk data bør være gratis til rådighed for skatteyderne. Hvor meget det har at gøre med miløets argumenter er svært at sige, men frigivet blev de ihvertfald pr. 1/1/13. Det skete bl.a. ud fra den tanke at åbne offentlige data vil styrke økonomien, idet iværksættere og virksomheder nu nemmere kan udforske dataens muligheder og skabe indtægter med den. Også for græsrødderne er frigivelsen en stor begivenhed og det har jeg spurgt lidt ind til:

VoresKort: Hvilken del af de frigivne grunddata finder du mest interessant for OpenStreetMap og hvorfor?

Søren: Hvis jeg er nødt til kun at vælge et grunddatasæt af den enorme mængde af geodata, som den danske stat lige har frigivet, så falder valget helt klart på luftfotos. Dette frie grunddatasæt, som indeholder knivskarpe luftfotos (taget i perioden fra 2010-12) over hele Danmark, vil helt klart være det bedste der kan ske for OpenStreetmap i Danmark i 2013. Nu vil man ofte og meget bedre kunne se små objekter som fx shelters i landskabet og derved nemmere få det kortlagt. Desuden det sidste landsdækkende luftfoto fra Fugro fra 2005, og Danmarks landskab ændrer sig altså en del på 5-7 år med nybyggeri og veje/stier osv.

Jeg hører desuden rygter i det danske OpenStreetMap-samfund om, at disse nye luftfotos fra den danske stat vil være klar til brug for de frivillige indenfor en periode på 1-2 måneder. Men jeg er ganske sikker på at I her på “Vores Kort” vil nævne dette, når den tid kommer. (Det kan du tro, red)

De landsdækkende luftfotos fra Fugro har haft enorm betydning for udviklingen af OpenStreetMap i Danmark. De er dog fra 2005 og efterhånden lige lovlig gamle. Via osm.rasher.dk

 

Noget som har manglet for cyklister i forbindelse med OpenStreetMap er detaljeret højde-data. Byder de frigivne grunddata på muligheder i den sammenhæng?

Søren: Ja, det vil være muligt. Men den frigivne højdemodel er kæmpestor med ca. 17 millarder laser-scannede højdepunkter af hele Danmark, så der venter en kæmpe teknisk udfordring. Den første er at konvertere punkterne til koordinatsystem, der passer til webbrug (dvs WGS84). Det andet spørgsmål er så, om nogen vil stille sådan en højdeprofil-webservice tilrådighed gratis, så alle kan trække frit på den. Der skal jo bruges en hel del udviklingstid samt webserverplads. Så hvis der er nogen it-studerende som vil have en stor udfordring med Big Data, så er ovenstående udfordring givet videre nu. Det kan være, at der er udviklingsfonde (Lotto – og tipsmidlerne måske) der vil betale nogen for at lave sådan en gratis webservice med højdeprofil. Denne webservice kan eksempelvis Cyclistic, Endomondo, Garmin Connect osv. så alle sammen trække på. De højdeprofiler vi ser pt. i Danmark er skabt fra NASAs højdemodel, men der er ikke særlig præcis i forhold til den danske højdemodel. Det bliver spændende om denne udfordring tages op her i 2013. Danske motionsfreaks vil helt klart elske sådan en webservice.

Udsnit af Århus med brug af højdedata fra de netop frigivne grunddata. Visualisering af Søren Johannesen.

Hvordan vil OSM i slutningen af 2013 adskille sig fra hvad vi har dag?

Søren: Mens resten af verden snakker om vækstkrise, så er det ikke noget OpenStreetMap mærker noget til. OpenStreetMap vil som alle foregående år siden starten i 2004 udvise en kæmpe vækst i størrelsen af geodatabasen, både globalt og lokalt her i Danmark. Vi taler om en global geodatabase, der vokser ca. 70 % fra år til år. Nøglen til succesen er de mange frivillige, som hver eneste dag få lagt noget ind. Læs evt. mit indlæg ‘En million på date med verden‘.

Hvis du kigger på  OpenStreetMap over Danmark i dag, så vil du helt sikkert 31. december 2013, se et helt anderledes forandret kort.

Ser vi på udviklersiden, altså dem der får skabt nogle produkter med de gratis geodata fra OpenStreetMap, så vil vi også i 2013 se masser af nye apps til Android/iPhone/Windows Phone (pt er der ca. en 150 apps til disse platforme) som benytter sig af OpenStreetMaps geodata som basiskort.

Hvad vil de frigivne data betyde for OSM’s udbredelse og brug?

Søren: Udover luftfotos, så er der også et grunddatasæt, der viser alle veje og stier i Danmark. Dette kan som tegneunderlag bruges til at vise, hvor i Danmark OpenStreetMap ikke har alt med i endnu. Dernæst er opgaven at få lagt disse områder ind. Dette grunddatasæt er dog ikke 100 % dækkende. Jeg har hørt om offentlige tilgængelige stier, som kommunerne ikke registrer fordi de ikke ønsker konflikter med de lokale lodsejere. I  OpenStreetMap registerer vi alt. Både hvad vi kan observere og det vi har lokalkendskab til. Den endelig mission for 2013 kunne være a  OpenStreetMap inden årets udgang har Danmarks største kortlagte vejnet (veje og stier). Især et område som stier er vigtigt for friluftfolket, som både omfatter cyklister, MBT’ere, vandrefolk, geocachere, ornitologer, naturvejledere, osv.

Hvis disse folk bruger smartphones eller Garmin GPS, kan de gratis hente rigtig gode OpenStreetMap-kort. Disse kort har en dækningsgrad af stier som de ikke kan få andre steder, da OpenStreetMap er de eneste som har registret dette ud i ekstremerne. Den slags brug er en god måde at udbrede kendskabet til OpenStreetMap, og håbet er så at disse friluftsmennesker bidrager tilbage til OpenStreetMap med deres viden, hvis der findes fejl eller der mangler noget.

Har du nogle forudsigelser af hvad næste skridt bliver, efter import og indtegning af de frie grunddata er færdig?

Søren: Produktion af geodata til kort er en uendelig process, især i et projekt som OpenStreetMap, da der ingen begrænsninger er på hvilke geografiske objekter, man kan lægge ind.

Det næste trin som kunne være relevant for cyklister er, at få defineret køreunderlaget for hver eneste vej og sti i Danmark. Er det brosten, asfalt, grus, sand osv. man kører på? Derved vil man kunne lave cykelrute-algoritmer, som eksempelvis undgår ture, som fører én over stykker med brosten.
(Projektet vil være stort, men ikke helt så uoverskueligt som det kan lyde, idet almindelige veje registreres som asfalt, hvis ikke der specifikt angives andet. På samme måde vil man kunne gå ud fra at visse sti-typer ikke har helt fast underlag, red)

En anden nyttig ting kunne være at registrere om veje og stier har gadebelysning eller ej. Se evt. på Rashers lyskort hvor langt det projekt er kommet).
Dette er opgaver, der tager lang tid, men moralen er at jo flere der deltager i OpenStreetMap-projektet, jo hurtigere vil sådanne opgaver blive udført.

Pt. er det kun nogle få steder i landet at der er registret om der er gadebelysning eller ej. Via osm.rasher.dk

Et andet projekt som jeg selv synes kunne være yderst spændende er tidsstempler. At tilføje et tidstempel på geografiske objekter giver nogle muligheder for hurtigt at lave avancerede søgninger i stil med “Vis mig alle broer i Danmark, der er blevet indviet i perioden 1950-1970″. Igen er det et ufatteligt arbejdskrævende projekt, hvis det skal være landsdækkende og brugbart, men ingen ved hvor udviklingen fører hen. Det er en af de spændende ting ved et projekt som OpenStreetMap. Vi aner ikke, hvor vi befinder os om 3-5 år.

Operaen i København et eksempel på en meget grundigt beskrevet bygning i OpenStreetMap. Læg bl.a. mærke til angivet "start_date", wikipedia-sammenkobling og utallige alternative navne på andre sprog. Selv arkitekten er noteret.

Udgivet i Ikke kategoriseret | 2 kommentarer

At tegne huller


En ø i en sø med en gårdsplads i et slot

Når man redigerer kortet kommer man en gang imellem ud for at der er en ø i en sø, en lysning i en skov eller en lukket gård i en bygning. Så melder spørgsmålet sig hurtigt:

Hvordan laver man huller?

Lad os starte med en bygning. En bygning indtegnes normalt som en mangekantet figur, også kendt som et polygon.

Polygon i form af en gård i Thy. Indtegnet af vores egen SteenDCF

En bygning med lukkede gårdrum som nedenstående består af flere polygoner: Ét som udgør omkredsen af bygning og flere mindre som udgør gårdene.

Tryg Forsikrings domicil i Ballerup

Relationer
For at tegne bygninger som ovenstående er det nødvendigt at fortælle de forskellige polygoner at de er del af en større sammenhæng: i dette tilfælde en bygning.

I OpenStreetMap bruger man en såkaldt relation til formålet. Relationer bruges når flere elementer forbindes, uden at de nødvendigvis er tegnet så de hænger synligt sammen. De får en relation til hinanden, deraf navnet.

Der findes mange typer af relationer. Eksemplvis toglinjer og cykelruter, hvor en række veje eller jernbanestrækninger ved hjælp af en relation udgør en rute. Det ser vi nærmere på en anden god gang.


Multipolygoner

Den type relation man skal bruge til at lave et hul i en bygning kaldes et multipolygon. Som navnet antyder består sådan et af flere sammenhængende polygoner.

Kort sagt
En bygning med gårdrum tegnes som flere polygoner, der ved hjælp af en relation forbindes til en samlet bygning.
For at det skal virke ordentligt skal denne relation være af typen multipolygon.

Hvordan gør man?
Indtegning af multipolygoner en af de mest avancerede funktioner i editoren Potlatch2. Det er dog ikke sværere end at det kan læres og når først man har tegnet nogle stykker giver det hele god mening. Indtil da skal man have tungen lige i munden.

Der er af uransaglige grunde lidt forskel på hvordan man indtegner huller i bygninger og hvordan man tegner huller i andre elementer, så som skove, marker og søer. Det er nemmest at tegne bygningerne, så dem starter vi med.

Nedenfor følger en detaljeret beskrivelse, som måske kan virke kompliceret. Det er derfor vigtigt at huske at det ikke er så indviklet endda. Overordnet set skal vi kun 3 ting:

1) Tegne bygningen
2) Tegne hullerne
3) Fortælle bygningen og hullerne at de hænger sammen

Lad os som eksempel tage IBM’s bygning i Ballerup:

Fire gårdrum hos IBM i Lautrupparken

Først tegner vi bygningens omrids:

Bygningens ydre omrids tegnes

Før vi kan komme i gang med at lave huller skal vores polygon have at vide at den er en bygningen. Under advanced skrives:

Key                         Value
building                   yes

Som det ses bliver bygningen nu fyldt ud med en mat pink farve:

building = yes

Herefter tegner vi de indre gårde. Som det ses er de i første omgang bare tegnet ovenpå bygningen.

De indre polygoner tegnes

Nu skal vi fortælle bygningen og hullet at de har en indbyrdes relation.

Først skal bygningens omkreds tilføjes til en relation, som vi opretter til formålet.

Først vælges yderkanten af bygningen, hvorefter der under relation klikkes på add to:

Vælg bygningens yderkant og klik 'add to'

 

Der dukker nu en liste med eksisterende relationer i området op. Nogle gange er der mange, andre gange ingen. Man skal dog ikke bekymre sig over nogen af delene. I stedet klikkes på New relation…

klik på 'New relation...'

Nu skal vi vælge hvilken slags relation vi vil lave. Klik på unknown.

Klik på 'unknown'

Klik på advanced nederst i menuen.

Klik på 'advanced'

Her kan vi endelig vælge multipolygon.

Klik på 'multipolygon'

Når man ser nedenstående vindue er relationen oprettet. Luk det lille vindue igen ved at klikke på X’et i dets øverste højre hjørne.

Ser vi nederst i redigeringsvinduet kan vi nu se at vores bygning er blevet del af en relation som i dette tilfælde har fået det midlertidige navn -37/0. Heller ikke det skal man bekymre sig videre om.

Bygningens omkreds skal nu have at vide hvilken rolle den har i multipolygonet. I dette tilfælde er rollen ‘yderkant’. Derfor skrives som det ses nedenfor:

role
outer

role = outer

 

Herefter er det hullets tur til at få at vide at det er en del af multipolygonet og hvilken rolle det har.

Vælg hullet og klik add to.

Vælg hullet og klik 'add to'

 

Vælg den relation vi lige har lavet og klik select:

 

Herefter skal rollen som inderkant gives:

role
inner

role = inner

 

Tillykke. Hullet er nu færdigt.
Man kan nu gå videre til det næste gårdrum. Et enkelt multipolygon kan sagtens have mange huller, så det er bare at vælge de resterende huller; tilføje dem til det allerede oprettede multipolygon og give dem rollen inner.

Når først man får lidt rutine går det meget hurtigere end man umiddelbart tror.

Den færdige bygning. Husk at gemme.

 

Andre multipolygoner
Som sagt gælder der lidt andre regler for andre multipolygoner end lige præcis bygninger. Det er en smule forvirrende, men forskellen er ikke særlig stor når det kommer til stykket.

Helt kort fortalt er forskellen at det i eksempelvis skov-multipolygoner er selve relationen, og ikke de polygoner som den består af som skal tagges som skov, mark, eller sø.

Det vil jeg gå i detaljer med i næste indlæg. Indtil da burde der være rigeligt med bygninger at give sig i kast med.

God fornøjelse!

Udgivet i Ikke kategoriseret | En kommentar

Skovjagt

Skove er vigtige pejlemærker på et hvert godt cykelkort, men på OpenStreetMap er der i dag stor forskel på hvor godt de er tegnet ind rundt om i landet.

Skovjagt er en god, givende og meningsfyldt aktivitet både for nybegyndere og mere erfarne græsrodsgeografer. Er man som jeg nået til et punkt hvor der ikke er meget andet end skraldespande og fritstående træer tilbage at indtegne i lokalområdet, er en tur i skoven en fornøjelse – bl.a. fordi man hurtigt får gjort en stor og synlig forskel på kortet.

Metode
En god måde at bedrive skovjagt er ved hjælp af osm.rasher.dk. Her kan man vælge at få vist luftfotoet fra Fugro som et lag, hvilket giver et meget bedre overblik end hvis man kun bruger online-editoren Potlatch2.

osm.rasher.dk: klikker man på det lille '+' i højre side kan man bl.a. vælge at tænde for Fugro-luftfoto-laget

Zoomer man lidt længere ind end på ovenstående billede vil man mange steder i landet hurtigt se at nogle skove mangler at blive tegnet ind. Det kan ses ved at de har en blegere grøn farve end dem der er tegnet ind.

Skove vest for Hou, hvoraf nogle er tegnet ind og andre mangler

Når man har fundet et u-udforsket skovområde kan man gå dirkete til Potlatch2 ved at klikke på ‘Potlatch’  i nederste venstre hjørne af vinduet. Husk at zoome godt ind før du redigerer. Potlatch kan som bekendt ikke lide hvis man prøver at hente et for stort område på én gang.

Zoom godt ind inden du klikker på 'Potlatch' og begynder redigeringen

Potlatch åbner i et nyt vindue og vi er klar til redigering. Hvis man er helt nybegynder skal man oprette sig som bruger. Desuden kan det være nyttigt at læse lidt om redigering her.

Skoven indtegnes

Når skovens omrids er tegnet ind skal Potlatch2 have at vide hvad det forestiller. Det gøres som sædvanlig ved hjælp af drop-down-menuen til højre:

vælg natural -> forest

Skoven skulle nu gerne fremstå som en gennemsigtig grøn flade:

Ny grøn skov på kortet

Herefter gemmer man, og så er man klar til at gå på jagt efter den næste skov.

Husk at tilføje en kort beskrivelse af din redigering

Vær opmærksom på at der kan gå alt fra 10 minutter til et par dage før ændringerne er ordentligt oppe på kortet.

Før og efter

Før skovjagt

Efter skovjagt

I ovenstående eksempel har jeg for nemheds skyld fundet et par ret små skove, men det er ikke småting man kan løbe ind i. På en tidligere skovjagt røg jeg eksempelvis ind i  dette område vest for Skanderborg:

Før skovjagt

Efter Skovjagt. Der er tale om et ganske stort område.

Der er med andre ord nok at lave derude, bl.a. nord for Bølling Sø.
Som det kan ses ovenfor vil man ofte komme ud for at der er huller i skovarealerne hvor der er lysninger, søer eller marker. Den slags kaldes i OpenStreetMap-regi for multipolygoner og er en lidt kompliceret sag at tegne. Ikke mindst hvis man prøver at forstå det ud fra wiki-indlægget. Samtidig er det dog meget nyttigt at kunne, så mit næste indlæg kommer til at være en nemt læst og grundigt illustreret guide til at tegne huller. (i første omgang dækker det dog kun huller i bygninger og lign., men det er også nyttigt at kunne.)

Rigtig god tegnelyst.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Tagget , , , , | Skriv en kommentar

De Kort Olympiske Lege 2012

Da konkurrence ofte øger effektiviteten, har Søren Johannessen endnu en gang taget initiativ til øge mængden af data i OpenStreetMap. Han har skudt gang i De Kort Olympiske Lege 2012 og sat de 20 danske OpenStreetMap-bidrager, som bidrager mest til indtegning af Danmark op mod hinanden i forskellige kategorier. Det gælder for hver deltager, at mappe så meget som muligt indtil medio september, hvor Søren lukker legene. Du kan læse mere om Sørens initiativ på hans blog Microformats.dk.

På nuværende tidspunkt ligger Dansk Cyklist Forbunds OSM Dream Team medlemmer på hhv. 8., 16. og 18. plads. Man kan følge med i stillingen her

Lad os håbe at lidt konkurrence-stemning kan øge effektiviteten i OpenStreetMap. Hvis der sidder nogle derude med en god idé, til hvordan vi kan få flere af DCFs medlemmer til at bidrage i OpenStreetMap og ikke selv har lyst til at udføre idéen, kan man indsende den til mig, og vil jeg undersøge hvordan den kan føres ud i livet.  

Let the games begin

De Kort Olympiske Lege 2012 (ringene er selvfølgelig ikke gemt)

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

På ferie med OpenStreetMap

Sommerferien 2012 bød på klassisk cykelferie i det Sydfynske Øhav.
Af hensyn til min kære kæreste skulle arbejdet ikke for meget med på ferie, men alligevel har OpenStreetMap haft en underliggende positiv rolle både før, under og efter ferien.

Sommervejrets luner taget i betragtning planlage vi bevidst ikke meget før afgang, men det var rart at få et overblik over området ved hjælp af Cyklistforbundets egen ruteplanlægger Cyclistic.dk.

Under ferien blev mobil og den medbragte GPS brugt til at finde både vej og information. i begge tilfælde naturligvis ved hjælp af OpenStreetMap-kort, der som forventet viste sig at være meget præcise og detaljerede. Ikke mindst på selve Fyn, hvor man fornemmede Kristian Krægpøths nærvær.

Når jeg alligevel havde GPS’en fremme sørgede jeg for at optage GPS-spor, og disse kombineret med min nyfundne lokalkendskab har via OpenStreetMap givet en kærkommen mulighed for at genopleve både store og små øjeblikke fra ferien.

Thurø
De første dage blev brugt på Thurø. Her havde jeg allerede før afrejse indtegnet vores campingplads og kunne efter turen tilføje nyttige detaljer, som eksempelvis bad og toilet.

Alle veje på øen så ud til at være indtegnet, men som det ofte er tilfældet når man kommer ud i de mindre befolkede hjørner af landet, gemte skovene på jomfruelige stier. Dem som vi alligevel kørte ned ad tegnede jeg efterfølgende ind på kortet ud fra GPS-spor. Kommer man forbi Thurø kan jeg varmt anbefale både stien fra Møllegårdens Camping til Thurø Camping og en tur helt ud på sydspidsen af øen.

Det sydligste Thurø - der kigges på fugle


Ærø
Ærø er en cykelferie-klassiker og kan varmt anbefales. Både land og by er idyllisk grænsende til klichéen og afstandene er overkommelige for alle aldre og temperamenter.

Generelt viste øen sig at være tegnet rigtig fint ind,  inkl. vores campingplads, men forbedringer er der selvfølgelig altid plads til. Af cykelvenlige informationer fik jeg både tegnet kiosk og toiletter på.
Udlejnings-hytterne og hækkene på pladsen vist mere er udtryk for min hang til detaljeret indtegning end umiddelbar nytte for cyklister. Et af de rare aspekter ved arbejdet med OpenStreetMap er som bekendt at man selv bestemmer hvor meget man vil gøre ud af det.

Ærøskøbing Camping før

Ærøskøbing Camping efter

 

Badebroen nord-vest for campingpladsen var allerede tegnet ind. Måske er jeg ikke den første OpenStreetMapper den har gjort et blivende indtryk på?

Min tur ned ad mindernes landevej i OpenStreetMap resulterede desuden i indtegning af Ommel Kro. På en helt almindelig torsdag gemte både bartenderen og de lokale gemte sig for solen i det dunkle lokale. Da jeg trådte ind skulede de alle skeptisk over deres flaskeøl i troværdig western-stil, og den meget autentiske ferieoplevelse skal ingen snydes for. Kroen er derfor nu naturligvis med på kortet.

Ommel Kro

Ommel Kro tilføjes i online-editoren Potlatch2

Når det gælder naturoplevelser bød Ærø bl.a. på et stort gåsetræk. Gæs giver det ikke meget mening at tegne ind, men en enkelt bænk på stedet blev det da til.

Gæs over Ærø

En lille bænk med en stor udsigt tilføjes i online-editoren Potlatch2

Hvidkilde
Turen fra Svendborg mod Odense via regionalrute 55 var en flot og noget bakket oplevelse. Eksempelvis var landskab og bygninger omkring Hvidkilde Gods en stor oplevelse. Igen viste kortet sig at være meget grundigt indtegnet. Den eneste markante bygning vi passerede som ikke allerede var tegnet ind, var en imponerende avlsgård som straks efter hjemkomsten blev tilføjet.

Avlsgård ved Hvidkilde

Hvidkilde Avlsgård på OpenStreetMap

OpenStreetMap har vist sig som et både godt og nyttigt ferie-bekendskab. Den efterfølgende gennemgang af kortet, efter at have besigtiget virkeligheden, har desuden bekræftet hvor imponerede nøjagtigt OpenStreetMap allerede er i store dele af landet. Faktisk fandt jeg kun en enkelt fejl i form af  ca. 10 meter vej som manglende at få tilføjet lidt information for at blive vist rigtigt på kortet.

Hvis nogle af jer har haft gode ferieoplevelser med OpenStreetMap må I meget gerne dele jeres oplevelser med os.

Udgivet i Ikke kategoriseret | 2 kommentarer

Velkommen til Google cykelruteplanlægger

Hvis man følger lidt med i konkurrencen mellem OpenStreetMap og Google Map har man måske hørt, at Google d. 19 juni lancerede Google Map Maker i Danmark. Således har Google kigget efter OpenStreetMap, og gjort det muligt, for bruger at tilføje og redigere i kortet, som det altid har været i OpenStreetMap.

En stor forskel mellem Google Map Maker og OpenStreetMap er, at når man mapper i Google Map Maker skal det godkendes af Google, før det lanceres, hvilket både er godt og dårligt. Godkendelsen skaber umiddelbart en stor kvalitetssikring af data, men det kan også betyde, at der kan gå noget tid før redigeringen bliver godkendt, og dermed er der risiko for at data bliver forældet. I OpenStreetMap kan alle gå ind og mappe, og det er op til andre mapper at kvalitetssikre redigeringerne. Redigering i OpenStreetMap går hurtigt, og på grund af de mange frivillige bliver kortet opdateret hurtigt.

Den største forskel mellem Google Map Maker og OpenStreetMap er, at når du tilføjer data til Google Map Maker tilhører data Google, og du kan ikke hente data ud igen og bruge det frit. Dette betyder, at når du mapper i Google Map Maker, arbejder du gratis for Google, som tager penge for at andre benytter det. Når du derimod mapper i OpenStreetMap kan alle benytte data, man skal bare huske at kreditere OpenStreetMap.

Den 12. juli lancerede Google Map deres cykelrute planlægger, der efter sigende gør det muligt at finde den hurtigste og sikreste rute fra A til B. Data om cykelruter har Google fået fra flere kommuner, og med Google Map Maker er det også muligt for brugere at indtegne ruter. Dansk Cyklist Forbunds ruteplanlægger cyclistic er baseret på OpenStreetMap, som har et bedre stisystem end Google Map, hvilket betyder at den ofte er et bedre valg for en cyklist. Hvis du vil læse mere og se et eksempel på dette, kan du læse Søren Johansens artikel cykelplanlæggerkrigen raser på hans blog microformats.dk.

Så selvom Google har lanceret deres cykelruteplanlægger, har Cyklist Forbundet valgt at beholde OpenStreetMap, da vi mener, at man ikke skal tage penge for den arbejdskraft og data som frivillige mapper stiller til rådighed, som Google gør. Desuden mener vi, at OpenStreetMap i en højere grad tilfredsstiller cyklisters behov i form af bedre visning af cykelstier, cykelforhandler, cykelparkering osv.

Så jeg kan kun opfordre til mere mapping i OpenStreetMap, da det ikke kun kommer  Cyklist Forbundet til gode, men også alle, der ønsker et godt og gratis kort.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

OSM Dream Team medlemmer på top20

Mens jeg har været travlt optaget med bachelorprojekt, eksamen og Roskilde festival, er der sket ting og sager på OpenStreetMaps rangliste.

Dansk Cyklist Forbunds OSM Dream Team har nu stået for at mappe 6,37 % af alle geografiske objekter i Danmark. Teammedlem Kirsten Marager er rykket op på en flot 15. plads for alle mapper i OpenStreetMap Danmark, hvilket må siges at være rigtig flot. Jo højere op man kommer på ranglisten, jo sværere bliver det at rykke op, da der skal mere aktivitet til for at fastholde sin plads i den skærpede konkurrere mod andre meget aktive mapper.

Tre af OSM Dream Teams medlemmer er nu på top 20, da Henrik PS er rykket op på en 18. plads, hvilket vil sige, at han har rykket tre pladser op fra da Andreas skrev indlægget 1-årsjubilæum og vagtskifte på VoresKort i slutningen af april. Kristian Krægpøth er stadigvæk på en flot tredje plads og Søren Johannesen på en 11. plads.

Ud over de meget flotte placeringer på OpenStreetMaps rangliste er sommeren en oplagt tid til at få indtegnet mere på OpenStreetMap. Det skiftende vejr giver gode muligheder for at tage ud og opmåle ruter mens vejret er godt, og når det så regner, kan man få indtegnet de ruter og seværdigheder, man har oplevet på turen. Så kan man få mest ud af det danske sommervejr. Husk at man kan lære sig selv grundlæggende redigering på cirka en time og at der er et konkurrenceelement i det, i form af Vores Kop.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar